ZABALÍME VÁM I SLONA

Stretch fólie

Stretch folie

Stretch fólie (streč fólie, fixační fólie, průtažné fólie, ovinovací fólie nebo také smrštitelné fólie) se používají zejména pro balení a fixaci zboží přepravovaného na paletách.

Stretch fólie zaručuje dokonalou fixaci jakéhokoli zboží i pokud se jedná o zboží nepra-videlných tvarů, umístěných volně na paletě. Chrání je proti rozsypání, mechanickému poškození a povětrnostním vlivům během přepravy. Fólie dobře kopíruje balené zboží a má velmi dobré optické vlast-nosti. Fólie jsou ekologicky nezávadné a plně recyklovatelné.

Fixace zboží se provádí pouze ovinutím fólie potřebnou tahovou sílou bez tepelného působení. Ke smrštění fólie a tím i vzniku fixační síly dojde vlivem tvarové paměti fólie.

Svou variabilitou, jednoduchostí použití a nízkými náklady často nahrazuje fixaci zboží vázacími páskami nebo paletizačními pytli při dosahování vysokých balících výkonů.

Charakteristika:

 • vysoká pevnost
 • dosahuje se pevného a stabilního obalu
 • různé stupně průtažnosti
 • ruční i strojní ovíjení
 • fólie zaručují značnou úsporu finanční i materiálovou
 • vysoká univerzálnost
 • snadná a rychlá manipulace
 • vysoká účinnost a efektivnost

Z hlediska potřebných balících výkonů se používají pře-devším dva hlavní způsoby balení - strojní a ruční.1. Ruční stretch fólie:

 • nejlevnější způsob balení (bez nároku na strojní vybavení)
 • použití hlavně v malých provozech s malým objemem balení nebo na balení jednotlivých výrobků
 • dodává se v šířkách 100, 125 ( tzv. "granáty") a 500 mm, v tloušťkách 17, 20 a 23 µm
 • k ručním stretch fóliím můžeme dodat různé druhy ručních odvíječů

2. Strojní stretch fólie:

 • použití v provozech s velkým objemem balení
 • pouze stacionární použití (nutnost balení pomocí speciálních balících strojů
 • vyšší využití na strojích vybavených předepínacím zařízením (pre-stretch), které umožní předepnutí na 100 až 300% = úspora na zabalení 1 palety v desítkách %
 • standardně dodáváme tato barevná provedení: čiré, modré, černé a červené (na zakázku)
Ruční stretch fólie
Strojní stretch fólie