ZABALÍME VÁM I SLONA

Palety, výroba a prodej palet pro přepravu

Palety

Palety, jejich výroba a dodávky zabírají v portfoliu společnosti TRIDAS, s.r.o.jedno z předních míst.

Dodávané palety se rozlišují dle svého užití a použitých materiálů. Při konstrukci a následně samotné výrobě palet se snažíme vyjít vstříc individuální potřebě kaž-dého zákazníka.

Palety lze dělit dle použitého materiálu:

  • plnodřevěné
  • z lisovaného dřeva
  • plastové a papírové
Každý uvedený materiál má své výhody.Plnodřevěné palety

Plnodřevěné palety

Dřevěné palety mohou být typizované např. EUR paleta nebo jednorázové palety v rozměrech 600x800, 800x1200, 1000x1200 mm, nebo atypické navrženy přesně na daný výrobek v roz-měrech (650x950, 800x1000, 1000x1500, 1400x1400, 800x2000, 900x2000, 1000x2400, 1150x2400, 1400x2400 mm, apod.) V převážné míře, jsou námi dodávané palety vyráběny z jehličnatého řeziva. Při použití palet pro export mimo EU jsou tyto ošetřeny dle standardů ISPM.


Palety z lisovaného dřeva

Palety z lisovaného dřeva

Palety z lisovaného dřeva jsou vyráběny z dřevěných pilin a štěpky. Palety jsou plně recyklovatelné, určené převážně pro zámořskou přepravu. Velkou výhodou je jejich malá hmotnost a nízké nároky na skladovací prostor. Palety mají vlhkost 6-8 % a jsou vždy s certifi-kátem ISPM. Dodávané rozměry: 600x800, 800x1200, 1000x1200 mm.


Plastové palety

Plastové palety

Plastové palety jsou vyráběny z nového PPC nebo z recyklova-ného polyethylenu. Palety jsou bez kovových výztuh, vhodné pro zá-mořskou přepravu, nebo pro výrobky náchylné k poškození. Jsou vyráběny ve dvou variantách: přepravní a skladebné. Přepravní palety nemají spodní "desky", nehodí se tudíž pro zakládaní do regálů. Dodávané rozměry: 800x1200, 1000x1200 mm


Palety