ZABALÍME VÁM I SLONA

Ochranné rohy

Ochranné rohy

Nasávaná kartonáž je obalový materiál, který se využívá především k ochraně baleného zboží před nárazy a otřesy. Ochranné rohy z nasávané kartonáže mají více výhody. Jelikož je vyráběn z recyklova-ného papíru a kartonu, nepředstavuje pro životní prostředí žádnou ekologickou zátěž. Samotné obaly jsou taktéž 100% recyklovatelné, neobsahují kovy ani plasty a jsou plně biologicky odbouratelné.

Vlastnosti nasávané kartonáže

Nasávanou kartonáž je možné tvarovat do téměř jakéhokoliv tvaru. Použitím vstupního materiálu z recyklovaného papíru a kartonu, výrobky z nasávané kartonáže nepředstavují pro životní prostředí žádnou ekologickou zátěž (při spalování nepro-dukuje žádné toxické látky). Konečný výrobek má nízkou hmotnost, je velmi pevný a zvlášť dobře odolný proti nárazům. Vzhledem ke své konstrukci jsou výrobky z nasávané kartonáže snadno stoho-vatelné, díky tomu dochází k úsporám místa v průběhu skladování a přepravy. Nespornou výhodou je příznivá a především stabilnější cena v porovnání s výrobky z plastů vyráběných na bázi ropy.

Kdo nasávanou kartonáž využívá?

Ochranné rohy - příklad

V průběhu let sortiment výrobků dle potřeb zákazníků výrazně vzrostl. Použití je různorodé od obalů na vejce, maso, ovoce a láhve přes papírové nádobí, průmyslové ochranné obaly využívané především v elektrotechnickém průmyslu až po nemocniční pomůcky na jedno použití. Nasávaná kartonáž nachází nová využití ve výrobcích s výhodným poměrem cena-výkon-zisk, které dokazují svou hodnotu v globálním měřítku.

Naše vlastní výrobní technologie a návrhy nám umožňují, jako jedné z mála společností, trvale reagovat na poptávku trhu. Vlastní konstrukční oddělení umožňuje pružnou inovaci výrobků – dokážeme rychle reagovat na změny potřeb zákazníka.

Jejich použití eliminuje riziko poškození rohů při manipulaci, dopravě a skladování. Své uplatnění najde především v nábyt-kářském, sklářském a elektrotechnickém průmyslovém odvětví.

Proč použít ochranný roh z nasávané kartonáže?

  • je pevný a pružný
  • je dobře odolný proti nárazům a otřesům
  • má nízkou hmotnost
  • je dobře stohovatelný, tzn. dobře skladovatelný
  • má příznivou a především stabilní cenu v porovnání s výrobky vyráběnými z plastů na bázi ropy
  • je šetrný k životnímu prostředí – vyrábí se z odpadového papíru a kartonu a je 100% recyklovatelný (při spalování neprodukuje toxické látky)
  • pro balení není potřeba nic víc než ochranné rohy a standardní vázací technika
  • je elektricky neutrální a neprodukuje elektrostatický náboj


Příklady použití ochranných rohů:


Příklady použití ochranných rohů